Frågor & Svar

ForMe är ett viktminskningsprogram som hjälper människor att nå och behålla en hälosam vikt.
På ForMe får varje kund stöd av en egen hälsokonsult, som också jobbar med mental träning. Hos oss möter kunderna ett helhetstänk som omfattar kost, rörelse och mental träning. Vi har ett långsiktigt perspektiv som gör det möjligt att behålla vikten även efter viktnedgång.
Mental träning handlar om att systematiskt genom tankens kraft träna nya beteenden. Honnörsord är motivation, uthållighet, självförtroende, målfokusering och avspänning.


ForMes mentala träning arbetar systematiskt med att träna både tankar, känslor och beteenden i en kombination. Både genom kognitiv träning samt träning av mera alternativa naturliga medvetandetillstånd som optimerar förutsättningarna för beteendeförändring.
Träningen följer en väl genomarbetad metod utefter ForMes fyra delar och pågår under minst ett år för att skapa en hållbar jämvikt.


ForMes viktminskningsprogram bygger på fyra delar; Tänk! Njut! Ät! Träna!
Priset varierar beroende på vilken programtyp du väljer. Viss lokal variation kan förekomma. Kontakta Din närmaste anläggning.
Ett viktminskningsprogram består av individuella möten med den personliga hälsokonsulten och gruppträffar och har en varaktighet från 4 till 12månader, vilket är den tiden vi rekommenderar våra kunder. Bakgrunden är att varaktig viktminskning innebär en beteendeförändring och att detta tar tid. Som kund har du möjlighet att välja mellan olika avtalstider för ditt viktminskningsprogram.
Ja, de flesta når sin målvikt och håller den under tiden som de finns hos oss.
Måltidsersättning, sk VLCD (Very low calorie diet), kan ingå i ett ForMe viktminskningsprogram, beroende på vilket program du som kund väljer. ForMes måltidsersättningar följer Livsmedelsverkets föreskrifter som säger att produkten inte bör nyttjas längre än tre veckor utan att medicinska råd inhämtats av läkare.
Under viktminskningsfasen kan lågintensiv träning, exempelvis promenader, vara ett bra alternativ för att komma igång med viktminskningen. Rörelseglädje är ett viktigt verktyg för att hålla igång blodcirkulationen och fettförbränningen. Alla rekommendationer när det gäller träning sker på individuell basis med utgångspunkt i kundens personliga förutsättningar och i samråd med kundens hälsokonsult och inom ramen för ForMes program.
Ja, alla våra måltidsersättningar (VLCD-produkter) är godkända av Livsmedelsverket.