Om ForMe

ForMe har varit ledande inom viktminskning sedan starten 2002. I dag finns ForMe på många orter i hela Norden och Kroatien.

ForMe är ett svenskägt friskvårdsföretag som grundades 2002. I dag har vi ett väletablerat och utarbetat koncept som hjälpt en mängd människor att framgångsrikt nå en lättare vikt. ForMe är ett licenskoncept för gym-, och friskvårdsanläggningar i hela Norden. Vi finns dessutom i Kroatien.

 

 

 

Vi hanterar också flera viktiga operativa funktioner, som service mot licenstagarna, service och stöd till våra hälsokonsulter. Vi driver även en omfattande utbildningsverksamhet. Centralt jobbar i dag ett tiotal personer med olika uppgifter för ForMe.

Frågor & Svar

Många drömmer om att gå ner i vikt – och många lyckas. I dag finns det flera viktminskningsaktörer på marknaden och så gott som alla erbjuder olika metoder. För att du lättare ska förstå hur just ForMe jobbar har vi satt ihop några frågor och svar. Hittar du inte svar på dina frågor, eller helt enkelt vill veta mer, kontakta ForMe på din lokala ort för mer information.

ForMe är ett viktminskningsprogram som hjälper människor att nå och behålla en hälosam vikt.
På ForMe får varje kund stöd av en egen hälsokonsult, som också jobbar med mental träning. Hos oss möter kunderna ett helhetstänk som omfattar kost, rörelse och mental träning. Vi har ett långsiktigt perspektiv som gör det möjligt att behålla vikten även efter viktnedgång.
Mental träning handlar om att systematiskt genom tankens kraft träna nya beteenden. Honnörsord är motivation, uthållighet, självförtroende, målfokusering och avspänning.


ForMes mentala träning arbetar systematiskt med att träna både tankar, känslor och beteenden i en kombination. Både genom kognitiv träning samt träning av mera alternativa naturliga medvetandetillstånd som optimerar förutsättningarna för beteendeförändring.
Träningen följer en väl genomarbetad metod utefter ForMes fyra delar och pågår under minst ett år för att skapa en hållbar jämvikt.


ForMes viktminskningsprogram bygger på fyra delar; Tänk! Njut! Ät! Träna!
Priset varierar beroende på vilken programtyp du väljer. Viss lokal variation kan förekomma. Kontakta Din närmaste anläggning.
Ett viktminskningsprogram består av individuella möten med den personliga hälsokonsulten och gruppträffar och har en varaktighet från 4 till 12månader, vilket är den tiden vi rekommenderar våra kunder. Bakgrunden är att varaktig viktminskning innebär en beteendeförändring och att detta tar tid. Som kund har du möjlighet att välja mellan olika avtalstider för ditt viktminskningsprogram.
Ja, de flesta når sin målvikt och håller den under tiden som de finns hos oss.
Måltidsersättning, sk VLCD (Very low calorie diet), kan ingå i ett ForMe viktminskningsprogram, beroende på vilket program du som kund väljer. ForMes måltidsersättningar följer Livsmedelsverkets föreskrifter som säger att produkten inte bör nyttjas längre än tre veckor utan att medicinska råd inhämtats av läkare.
Under viktminskningsfasen kan lågintensiv träning, exempelvis promenader, vara ett bra alternativ för att komma igång med viktminskningen. Rörelseglädje är ett viktigt verktyg för att hålla igång blodcirkulationen och fettförbränningen. Alla rekommendationer när det gäller träning sker på individuell basis med utgångspunkt i kundens personliga förutsättningar och i samråd med kundens hälsokonsult och inom ramen för ForMes program.
Ja, alla våra måltidsersättningar (VLCD-produkter) är godkända av Livsmedelsverket.

Bli licenstagare

ForMes viktminskningsprogram ger resultat. För din kund och för ditt företag.

Vi ger dig möjligheten att erbjuda viktminskning på ett lönsamt och effektivt sätt. Det finns många fördelar med att arbeta med ett välkänt och väletablerat varumärke. ForMe har varit ledande inom viktminskning sedan starten 2002. Vi har full service när det gäller utbildningar, konceptutveckling, produkter, marknadsföring och support. Vi hjälper dig att lyckas med affärsmodellen och att ge kunderna rätt förutsättningar att nå sitt önskade resultat.

Är du intresserad av att bli licenstagare och vill ha mer information, kontakta Jenny Dahlberg, e-post: jenny.d@benchmarkgroup.se tel: 0736-75 65 55.